Công đoạn gia công/ cắt

Tại công ty chúng tôi, sau công đoạn in sẽ đến công đoạn gia công. Dưới đây là nội dung cụ thể về công đoạn gia công.

・Gia công lớp phủ bề mặt Laminet
Là bước gia công dán lớp phủ màng PP, PET lên bề mặt in của sản phẩm

・Bước cắt sản phẩm
Là bước cắt sản phẩm in theo các kích thước đã được chỉ định. Với những hình dáng sản phẩm đơn giản thì chúng tôi dùng loại dao seal type, với các hình dáng phức tạp, chúng tôi sử dụng các dao cắt Pinnacle,edging. Công ty chúng tôi cũng nhận gia công các sản phẩm tem trắng không in.

・Gia công xẻ rãnh (Slit)
Với những sản phẩm hoàn thiện dạng cuộn, chúng tôi tiến hành sắp xếp vật liệu phù hợp với độ rộng được chỉ định.

Với phương pháp gia công đặc trưng của công ty chúng tôi, chúng tôi có thể in các chấm trên mặt sau của giấy đế( Sepa). Bằng cách in đánh số bổ sung lên giấy đế sẽ giúp cho khách hàng của chúng tôi có thể quản lý được lô tem nhãn.