Bảo vệ môi trường

Công ty chúng tôi đã xây dựng hệ thống quản lý môi trường và được cấp chứng nhận ISO14001 từ năm 2009. Hệ thống đó hiện vẫn đang được duy trì đến hôm nay.

Chính sách của công ty là cam kết nỗ lực để tối đa hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên; giảm thiểu các tác động môi trường do các hoạt động của công ty; tuân thủ pháp luật và các yêu cầu của khách hàng nhằm tạo ra một công ty phát triển bền vững.

Công ty chúng tôi luôn giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định quản lý hóa chất, đặc biệt hóa chất cấm trong sản phẩm; xung đột khoáng chất, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về môi trường của khách hàng.
Với các thắc mắc thêm, xin hãy liên hệ với chúng tôi.