Công đoạn In

Tại công ty chúng tôi, bằng việc sử dụng máy in gián đoạn, chúng tôi sản xuất ra các loại tem nhãn thông thường và tem nhãn dùng trong công nghiệp.

Phương pháp in nổi chính là phương pháp in sao chép hình ảnh bằng cách để cho mực bám vào phần nổi của bề mặt và ép chặt lên vật liệu. Với công nghệ in đạt độ chính xác cao, trước đây, bằng phương pháp in lụa, sử dụng máy in gián đoạn, chúng tôi đã từng in được các tem nhãn chuyên dùng trong công nghiệp.
Phương pháp này có điểm lợi về mặt chi phí sản xuất và đáp ứng được thời gian giao hàng ngắn hơn phương pháp in lụa và in Offset nên đã trở thành phương pháp in phổ biến ngày nay.
Công ty chúng tôi sở hữu các loại máy in đáp ứng việc in trong ( clear) và in một lượt đến 6 màu nên chúng tôi có thể sản xuất ra nhiều loại tem nhãn đa dạng.
Ngoài ra, với các loại tem nhãn dùng trong công nghiệp, chúng tôi cũng có những sản phẩm đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn UL, tiêu chuẩn CUL nên nếu có yêu cầu gì xin hãy liên lạc với chúng tôi.