Công đoạn sản xuất

Công đoạn In tem nhãn
Tại công ty chúng tôi, bằng việc sử dụng các máy in vận hành gián đoạn, chúng tôi sản xuất ra các loại tem nhãn thông thường và tem nhãn dùng trong công nghiệp.
Đọc phần tiếp theo
Công đoạn cắt/ gia công
Để sản xuất tem nhãn với số lượng lớn, tại nhà máy ở Việt Nam, chúng tôi có sử dụng các loại máy in và máy cắt cho từng công đoạn.
Đọc phần tiếp theo