CSR

Hệ thống quản lý chất lượng
Bằng việc lấy được chứng nhận ISO9001, chúng tôi đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Đọc phần tiếp theo
Nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường
Công ty chúng tôi luôn ý thức tuân thủ pháp luật Việt Nam, năm 2009 chúng tôi đã xây dựng hệ thống bảo vệ môi trường và được cấp chứng nhận ISO14001.
Đọc phần tiếp theo
Tiêu chuẩn UL
UL là tên viết tắt của tổ chức kinh doanh có lợi nhuận được thành lập tại Mỹ chuyên kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn sản phẩm(Underwriters Laboratories Inc.)
Đọc phần tiếp theo