Lịch sử công ty

Tháng 6 năm 2008 Thành lập công ty TNHH Joyo Mark ( Việt Nam)
với 100% vốn đầu tư từ công ty TNHH Joyo Mark( Hồng Kông)
Tháng 3 năm 2009 Khánh thành nhà máy
Tháng 6 năm 2009 Được cấp chứng nhận ISO9001、ISO14001
Tháng 5 năm 2014 Nhập máy kiểm tra tự động thứ nhất
Tháng 10 năm 2015 Lắp đặt phòng sạch chống côn trùng